Elemanyonlendir.com | Temizlik Hizmetleri

Kullanıcı Sözleşmesi

YASAL UYARILAR, KULLANICI VE MESAFELI SATIŞ SÖZLEŞMESI Son Güncelleme Tarihi: 29.09.2018

Bu siteyi ziyaret eden ve sitede aktif olan her kullanıcı, bu sayfadaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

MADDE 1 - ELEMANYONLENDİR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

Elemanyonlendir, Hizmet Veren ve Hizmet Alanın içeriklerini kendilerinin verdiği bilgilerle oluşturulan hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesinde yer almasını sağlar. Hizmet alan ve Hizmet veren kişiler her türlü güvenlik önlemini almak yasal, maddi ve manevi önlemlerini almakla yükümlüdür. Elemanyonlendir ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

Elemanyonlendir yalnızca bir web portalıdır, Web Sitesinde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

MADDE 2 - GİRİŞ;

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar elemanyonlendir tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. elemanyonlendir aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Elemanyonlendir, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

MADDE 3 - TANIMLAR;

İşbu Sözleşme metni içerisinde;
a) “Elemanyonlendir” "MYS Grup İnternet Hizmetleri"ni,
b) “Web Sitesi” www.elemanyonlendir.com, www.hizmetkapida.com, www.uyguntemizlikci.com internet sitelerini kapsamaktadır.
c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesini kullanan kişileri,
d) “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesinin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcıyı,
e) “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden, Telefon fax veya mail ortamı ile Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcıyı,
f) “Hizmet Veren” Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili olan ve Üye Hizmet Veren şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.)
g) “Meslek Profili” Hizmet Verenin Hizmet Alana sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebine Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturulan profili
ğ) “Santral Dahili” Her hizmet verenin Santral aracılığı ile kendine özel dahili numarası tuşlanarak kendi şahsi telefonlarına yönlendirilmesi
h) “Teklif” Hizmet Verenin, Hizmet Alanın gönderdiği Hizmet Talebine yanıt olarak internet veya telefon yolu ile verdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,
i) “Sabit Fiyat” Rezervasyon Sisteminde Hizmet Alanllara Hizmet Veren yönlendirilmesi üzerine, Hizmet Alan tarafından Hizmet Verene ödenecek olan ve Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan Gerekirse Rutbelendirmeye göre standart birim bedeli,
ı) “Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Verenler tarafından Sistem üzerinden sunulan Teklifin Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden telefon veya internet üzerinden kabul edilmesi veya talep edilme durumu
j) “Rezervasyon Sistemi” Niteliğine göre bazı hizmetler açısından Web Sitesinde sunulan ve Hizmet Alanın Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat kendisine Hizmet Veren yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,
k) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

MADDE 4 -KULLANIM ŞARTLARI

a) Hizmet Talebi Oluşturulması

En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak satıcılar için yayımlanan tüm sözleşmeleri onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Hizmet profili oluşturup Hizmet Veren sıfatı kazanabilir.
Hizmet Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir.
Hizmet Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.
Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Verenin yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Hizmet Veren Sözleşmesinde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alana iletmek Hizmet Verenin sorumluluğundadır.
Elemanyonlendir'in söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Veren portal aracılığı ile edindiği Hizmet Alan bilgilerini başka bir yerde kullanamaz. Bu kişiye portal dışında bir hizmet veremez. Hizmet vermesi durumudna her hizmet için 5 Bin TL cezayı elemanyönlendir'e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

b) Rezervasyon Sistemi;

Elemanyonlendir, niteliğine göre bazı hizmetler için hizmet alanın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik hizmet veren yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlar.
Rezervasyon sistemine tabi hizmetlerde, hizmet alan rezervasyon için adres ve telefon bilgilerini paylaşması durumunda hizmet talebini onaylamış sayılır. Hizmet alan dilerse elemanyonlendir den rezervasyon ve hizmet veren kişi hakkında bilgilendirme mesajı talep edebilir.
Hizmet alan, kendisine yönlendirilen hizmet vereni kabul etmezse hizmetin verileceği günden önce info@elemanyonlendir.com adresine e-posta göndererek hizmet verenin değiştirilmesini talep edebilir. Aksi halde hizmet veren kabul edilmiş sayılır.

c) Rezervasyon Sistemi Değişiklik ve İptal Kuralları;


İptal ve İade Şartları

(c1) İptal Şartları

Profesyoneller programını sana göre düzenliyor. Herhangi bir saat değişikliği, tarih değişikliği ve iptal durumunda onların mağdur olmaması için belirlemiş olduğumuz iptal ve değişiklik koşullarını aşağıda bulabilirsin. Not: Düzenli hizmetlerde ise ilk 4 hizmetini almadan hizmetini iptal etmek istersen almış olduğun hizmetler için düzenli ve tek sefer arasındaki fiyat farkı kredi kartından çekilecektir. İndirim kodu kullandığın düzenli siparişini iptal edersen indirim farkının kartından çekileceğini unutma!
Düzenli hizmetlerin ücretleri hizmetin bir gün öncesinde kartınızdan tahsil edilir. Düzenli taleplerinizi iptal etmek için yeni oluşacak periyodik talebinizden en geç bir gün öncesi web sitemizdeki kullanıcı paneliniz üzerinden faydalandığınız indirimleri ödeyerek iptal edebilirsiniz. Periyodik talebin son gün iptal edilmesi durumunda bir gün öncesi çekilen tutarın iadesi olmayacaktır.

İptal Şartları

Rezervasyon saatine 24 saatten az bir süre kala yapılan iptallerde (ön ödeme dahil) Toplam tutara kadar alınanabilecek / alınmış ücretlerin iadesi olmamaktadır.
24-72 saat arası yapılan iptallerde rezervasyon tamamlanırken görmüş olduğunuz toplam tutarın %40 +KDV sine kadar yapmış olduğunuz ön ödeme tutarınız iptal/cayma/hizmet bedeli olarak tahsil/talep edilir.
%40+KDV'ye kadar ödemiş olduğunuz ön ödeme tutarlarını 24-72 saat arası yapılan iptallerde iptal şartlarımız gereği iadesini alamaz veya talep edemezsiniz. (%40+KDV den daha az bir ön ödeme yaptıysanız yine iadesi yapılmaz)
72 saatten uzun süre olan iptallerde ise ön ödeme dahil ücretin tamamı iade edilir.Bankanıza ya da kartınıza ulaşmayan iadeler için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 72 saatten uzun süre kalan iptalleri site üzerindenHizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar değil bizzat iletişime geçerek yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Ücretsiz Saat ve Tarih Değişikliği Şartları

Saat ve tarih değişikliği sadece hizmet süresine 24 saatten fazla bir süre varsa mümkündür. 24 saat ve daha az bir süre kala yapılacak tarih, saat değişikliği ya da talep iptali durumunda ücretin tamamı kredi kartından çekilir. Rezervasyon işlemi nakit ise faturalandırılan bedel üzerinden ilamlı icra takibi başlatılabilir.

Abonelik İptali

Abonelik paketleri paketin alım tarihi itibari ile 365 gün sürelidir. bu süre içerisinden kullanılmayan krediler sıfırlanır. Devredilmez. 5 saat ve altı kalan kullanım haklarıda abonelik kapsamında kullanılamaz. Abonelik dahili sadece 5-9 saat kullanımlar için uygundur.


Hizmet talebine 72 saatten az bir süre kala iptal taleplerinde;
(c2) Eleman yönlendir e ait olan yönlendirme ücreti sitede hizmet veren kişilerin kendi ücretleri dışındadır. Hizmet talep eden müşterilere eleman önlendirmesi yapıldı ise bu hizmet bedeli hizmet talep eden / alan kişiden Türk ceza kanunu 5237 sayılı kanun gereği "Doğrudan hükmedilen para cezası" uygulanıp hizmet ücret bedeli tahsil edilecektir.
(c3) Hizmet başlamamasına rağmen hizmet vermek isteyen kişinin hizmet vermek amacıyla adreste saatinde hazır bulunması durumunda hizmet alan kişiden hizmet bedeline ek olarak hizmet veren kişinin harcamış olduğu yol parası talep edilebilir.
(c4) İş iptali, Web Sitesi üzerinden bildirilen iletişim yollarıyla yazılı olarak veya telefon yolu ile yapılmalıdır.

Abonelik Paketi iptal Şartları

Hiç kullanım yapılmayan abonelik paketleri 15 gün içinde iade edilebilir. 15 gün sonrası talepler, veya paket içerisinde kullanım yapıldı ise iade kabul edilemez. Kalan kullanım haklarını paketin kalan sürersinde kendi ya da istediği kişilere kullandırılabilir.Abonelik paket süreleri senelik (365 gün)'dür. Kullanılmayan krediler silinir. Yeni paket alımlarına aktarılmaz. Süre yada kredi hangisi önce biterse paket kullanımı sonlandırılır. 5 saat altında kalan abonelik saatleri sıfırlanır. Abonelik ile sadece 5 ila 9 saat arasında hizmet verilir.5 saatin altına düşen krediler geçersiz olur.'

d) Hizmet Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması

Hizmet alan eleman yönlendir'i hizmet sağlayacısı olmadığını ve web portalından ibaret olduğunu peşinen kabul eder site tarafından kendisine verilmiş olan yönlendirme hizmet bedelinin iadesini talep edemez.
Hizmet alan hizmet veren kişilere yapılan ödemelerin iadesini eleman yönlendirden talep edemez. Hizmet bedeli elemanyonlendir den talep edilemez.
Hizmet alan kişiye hizmetten önceki gün veya hizmet günü kendisine telefon yolu ile ulaşılaması durumunda oluşabilecek hizmet aksaklığı, iptali ve noksanlığında ödenmiş olan tutarın iadesini talep edemez. Hizmet alandan kaynaklı yaşanabilecek hizmet süresinin aksaması ileriye sarkması durumunda ek süre talep edemez. Fiyat indirimi talep edemez.
Hizmet alan sistem üzerinden periyodik veya tek sefer olan rezervasyonunu iptal etmediği sürece kartından ödeme çekileceğini, periyodik rezervasyonlarda ise otomatik olarak bu işlemin yenileneceğini bilir ve peşinen kabul etmiş sayılır.
Elemanyonlendir Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, indirim veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.
Elemanyonlendir, Hizmet Veren ve Hizmet Alanlar arasında hizmet iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

e) Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

Elemanyonlendir den Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Elemanyonlendir Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alanın bölgesinde, Hizmet Alanın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar
Elemanyonlendir Hizmet Vereni veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Elemanyonlendir,Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Verenler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Verenleri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Elemanyonlendir in vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
Elemanyonlendir Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Verenin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Elemanyonlendir in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca hizmet alan kişi eleman yönlendir aracılığı ile bilgilerini edindiği hizmet verenler veya hizmet verenlerin arkadaşları tarafından firma bilgisi dışında hizmet alması durmunda her hizmet için 5 bin TL para cezasını ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılmaktadır. Hizmet alan bu hizmetler dışında hiçbir şekilde eleman yönlendiri suçlayıcı yada mesul tutan bir tutum içine giremez.
Elemanyonlendir, Rezervasyon Sisteminde yalnızca Hizmet Verenlerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından Hizmet Alanlara uygun olan Hizmet Veren profillerini yönlendirir. Elemanyonlendir yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir
Elemanyonlendir Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
Elemanyonlendir, Rezervasyon sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Elemanyonlendir tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Verenin gelecekteki davranışlarını belirlemez.
Rezervasyon Sisteminde Hizmet Alandan veya Hizmet Verenden kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alanın adreste bulunmaması, Hizmet Verenin ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi vb.) dolayı Elemanyonlendir in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu tür durumlarda iptal talebi kabul edilmez Hizmet alana aynı gün yada ertesi gün yedek eleman yönlendirilir. Hizmet Alan Hizmet verenin saatinde hizmetin gerçekleşeceği noktada bulunmaması durumunda yedek eleman talep edebilir. Talebe istinaden varsa yedek eleman ile aynı gün yada ertesi gün hizmetin verilmesi sağlanır. Elemanyonlendir söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Verene veya Hizmet Alana herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.
Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Elemanyönlendirin evde oluşabilecek herhangi bir hasar kayıp ve zararlardan hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Verene aittir. Elemanyonlendir ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.
Elemanyonlendir Hizmet Alana ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alanın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Elemanyonlendir tarafından işletilen Web Sitesinde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Elemanyonlendir, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
Elemanyonlendir, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarasının Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
Hizmet Alan bilgileri Elemanyonlendir tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alanın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
Eleman yönlendir hizmet veren in iş performansına standart getiremez yavaş veya eksik çalışma durumlarında kontrol yetki ve sorumluluğu tamamen hizmet alana aittir. Hizmet alan yavaş çalışma durumunda bayan evden çıkmadan eleman yönlendir e durumu belirtmesi durumunda eleman yönlendir gün içinde söz vermemekle birlikte telafi çalışması yaptırabilir. Eleman yönlendir hiç bir sorumluluk kabul etmez.
Hizmet alan talep ettiği veya satın aldığı hizmet süresinden önce hizmet verenin iş yerinden ayrılması durumunda hizmet verene bizzat ödeme yapmacaksa ödeme yapmadan eleman yönlendir e haber vermesi gerekmektedir.. Kullanıcılar eleman yönlendir portalı hakkında herhangi bir web sitesi yada sosyal medya ortamında firmanın marka imajını zedeleyecek, itibar kaybına yol açabilecek, maddi ve manevi zarar verebilecek hiçbir kötü, zedeleyici, itibarsızlaştırıcı yorumda bulunamaz. Tespiti halinde kullanıcı elemanyönlendir'e uğradığı tüm zararlar için 3 Bin TL den az olmamak kaydı lile maddi tazminat cezası mahkeme ve avukatlık masraflarını ödemeyi peşinen kabul ve beyan eder. Hizmet veren hizmet başlangıç süresine yetişemeyebilir. Gecikme olması durumunda geç kaldığı süre kadar ilave çalışır. Gecikmeler iptal için geçerli sebep değildir. Hizmet veren hizmet alanı önceden aramak zorunda değildir. Hizmet alan bilgi almak isterse web sitesinden online takip edebilir.Hizmet alacağınız böyleye toplu ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmıyorsa. Taksi ile gelinmesi gerekiyorsa taksi ücretini ek olarak temizlikçiye ödemeniz gerekmektedir. Bölge için alınan ek ücretler taksi ücretlerini kapsamamaktadır.
Eleman yönlendir hizmet alanın sisteme kayıt olurken girdiği bilgilerin doğruluğunu garanti edemez, sorumlu tutulamaz bu konuda bilgilerin kontrol sorumluluğu hizmet alana aittir. Eleman yönlendir dilerse hizmet talebiniz tek taraflı sonlandırma ve kişiye hizmet vermeme hakkına sahiptir. Oluşturulan talepler kesin olarak hizmet verileceği garantisi taşımamaktadır. Oluşturulan taleplerde gecikme olabilir. Hizmet veren geç kaldığı süre boyunca geç çıkacaktır. Hizmet alan kredi kartını ekleyerek eleman yönlendire hizmet bedelinin kartından çekilmesine peşinen izin vermiş bulunmaktadır. Eleman yönlendir dilerse nakit olarak açılmış taleplerde de hzimet alanın kayıtlı kartından hizmet bedelini tahsil edebilir.

f) Hizmet vermek için Profil Oluşturma

En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak satıcılar için yayımlanan tüm sözleşmeleri onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Hizmet Profili oluşturup Hizmet Veren sıfatı kazanabilir.
Hizmet Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir.
Hizmet Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.
Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Verenin yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Hizmet Veren Sözleşmesinde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alana iletmek Hizmet Verenin sorumluluğundadır.
Elemanyonlendir in söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

g)Teklif

Web Sitesinden veya santral dahili yönlendirme üzerinden gönderilen bir Hizmet Talebine ilişkin olarak Elemanyonlendir i bildirilmeksizin, Elemanyonlendir e aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği Elemanyonlendir tarafından tespit edilirse, Elemanyonlendir sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon Hizmet Veren tarafından Elemanyonlendir e ödenir.
1 Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Verenin belirttiği süreden önce Teklifi geri çekmesinden , vazgeçmesinden Elemanyonlendir in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Meslek Profili, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği• Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar
(a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek;
(b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek;
(c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek;
(d) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak;
(e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve
(f) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde Elemanyonlendir in sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Verene veya Kullanıcıya aittir.

Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcıya ait olup Elemanyonlendir in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

h) Ödeme:

Eleman yönlendirme ücreti hizmet veren ücreti dışında alınmaktadır. Bu fiyata kdv dahil değildir. Yönlendirme yapıldıktan sonra iptal veya iade edilemez.
Detaylı bilgi için; (Bakınız: Madde 4-b Rezervasyon Sistemi Değişiklik ve iptal Kuralları) • Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklife ilişkin bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Verene doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır
. Hizmet Veren, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında Elemanyonlendir e bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alandan tahsil eder.
Online Ödeme Sistemine Elemanyonlendir in işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracılı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Elemanyonlendir den bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Elemanyonlendir den talep edilemeyecek olup Elemanyonlendir yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için Hizmet Verenlere fatura kesmekle yükümlüdür.
Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda Elemanyonlendir Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Elemanyonlendir in, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alana eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebine uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Verene iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.
Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Elemanyonlendir yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

MADDE 5 ELEMAN YÖNLENDİRE VERİLEN YETKİLER

Elemanyonlendir sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesinin kullanımına ilişkin olarak Elemanyonlendir e herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Elemanyonlendir sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
Elemanyonlendir veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Elemanyonlendir Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Elemanyonlendir veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Hizmet Talebini onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına ve rezervasyon saati öncesinde temizlik ödemesinin çekilmesi hakkına sahiptir.
Elemanyonlendir, Web Sitesinin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Elemanyonlendir, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Elemanyonlendir in gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
Elemanyonlendir kayıtlı tüm kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet, memnuniyet, kampanya, duyuru, projeler veya haberleri e-posta, SMS, Whats APP mesajı ya da arama yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu iletileri almak istememesi halinde info@elemanyonlendir.com adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Elemanyonlendir, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Elemanyonlendir kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
Kullanıcılardan Hizmet Verene ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Elemanyonlendir tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Elemanyonlendir söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Elemanyonlendir, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesini (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
Web Sitesinin bütünlüğünü korumak amacıyla, Elemanyonlendir dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesine erişmelerini engelleyebilir.
Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesine yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Elemanyonlendir tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alanın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
Elemanyonlendir hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.
Elemanyonlendir, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
Elemanyonlendir Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesini kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
Elemanyonlendir rezervasyon öncesi kredi kartınızdan ödeme çekme yetkisine sahiptir.
Eleman yönlendir uygun görmediği profile sahip hizmet almak isteyen kişilerin taleplerini dilediği zaman geri çevirebilir, ayrıca temizlik kategorisinde bekar erkek evlerine hizmet verilememektedir.

MADDE 6 HİZMET ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet Alanın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alana aittir.
Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir veya aynı türdeki iş için yaln. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Verene ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.
Hizmet Alan, bir Hizmet Verenin Teklifini kabul ettiğinde veya Rezervasyon Sisteminde Hizmet Talebini onayladığında, Hizmet Verene verilen hizmetler için Teklifte belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.
Hizmet Alan, Web Sitesi veya telefon, santral aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebine ilişkin olarak Elemanyonlendir in bilgisi dahilinde olmaksızın,Elemanyonlendir dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.
Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Elemanyonlendir in hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Elemanyonlendir bilgilendirmeyi kabul eder.
Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Elemanyonlendir anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Elemanyonlendir sorumlu değildir.
Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, Elemanyonlendir gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
Hizmet Alan, 5 saat ve üzeri hizmet taleplerinde öğle yemeği veya ücretini hizmet verene sunmakla mükelleftir. 45 dk yemek molası hizmet süresine dahildir.

MADDE 7 TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar) Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
Web Sitesi İçeriği Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,
(a) Elemanyonlendir Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve (b) Elemanyonlendir, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Elemanyonlendir hizmet vermek isteyen kişilerle hizmet almak isteyen kişileri buluşmasına olanak sağlayan platformdur. Çalışanın günlük sigorta sorumluluğu hizmet alan sizlerin sorumluluğunda ve insiyatifinde olup detaylı bilgiye http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/ana-sayfa/footerlink/sss-ev-hizmetlerinde-calisanlar üzerinden ulaşabilirsiniz.

a) Sorumluluk Sınırlamaları

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Elemanyonlendir, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
Elemanyonlendir, Web Sitesinin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
Elemanyonlendir koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
Elemanyonlendir 3. kişilerin Web Sitesinin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Verenin verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alanın verilen hizmet karşılığında Hizmet Verene ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

b) Telif Hakkı Politikası

Web Sitesinde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Elemanyonlendir, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcının kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Elemanyonlendir e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
Elemanyonlendir iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Elemanyonlendir aittir. Elemanyonlendir söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Elemanyonlendir, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar. Web Sitesi Üzerindeki İçerik
Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Elemanyonlendir
(i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya
(ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
Web Sitesi Elemanyonlendir kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Elemanyonlendir, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Elemanyonlendir, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesinden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:
Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
“Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
Taraflar, işbu Sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Caglayan) Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

MADDE 8 BILGILERIN SAKLANMASİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Elemanyonlendir sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır. • Taraflar bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Elemanyonlendir ticari defter ve kayıtları ile Elemanyonlendir sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMKnın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 9 GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BİLDİRİM

İşbu Bildirim’nın amacı, MYS Grup Bilişim Hizmetleri (“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan elemanyonlendir.com adresinde yer alan web sitesinin (“Site”) kullanıcıları (“Kullanıcılar”)tarafından Şirket’e sağlanan ve/veya Site’nin kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda Bildirim’de tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmesiyle birlikte işbu Gizlilik Politikası Bildirim’inı de kabul etmiş sayılacaktır.

Hangi Verileriniz İşlenmektedir?
İşbu başlık altında, Şirket tarafından, sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bildirim kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri”ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır.

Şirket’in doğrudan veya kullanacağı alt yükleniciler vasıtasıyla (“Alt Yüklenici”) temizlik hizmeti (“Hizmet”) sağladığı mahallerde, hizmetin sağlandığı esnada veya başkaca zamanlarda muttali olacağı Kullanıcı’ya ait tüm kişisel veriler ilede dahil olmak üzere aşağıda detaylıca belirtilen diğer verileri işlemektedir.

Kullanıcı tarafından üyelik girişi esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verilerinizi toplamaktadır.
* Ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, ev veya işyeri adresi, ev veya işyeri özellikleri, * Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgiler, * Yaş, cinsiyet, ülke gibi demografik veriler, * Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler, * Hizmetler kapsamında değerlendirmelerinizi sunmanız için gönüllülük esasına göre hazırlamış bulunduğumuz anketler neticesinde vermiş olduğunuz cevaplar.

Şirket, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir. Site üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişiminizi ve kullanım alışkanlıklarınız tespit edilmesi için çerez yoluyla aşağıdaki veriler toplanmaktadır.

* [Tarayıcı Türü] * [IP] * [İşletim Sistemi] * [Görüntülenen Sayfalar] * [Görüntüleme Süresi]

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. Maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Bildirim hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız?
Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Kullanıcı’nın Site’den faydalanabilmesi, Site’ye konu Hizmetler’in sağlanması ve iyileştirilmesi,işbu Bildirim ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket’e ya da üçüncü taraflara ait reklam ve pazarlama kampanyaları sunulması, Kullanıcılar’a promosyonlar sağlanması ve her türlü kanuni yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleyebilir.

Şirket, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?
Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Hizmetler’in sağlanabilmesi, Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, Hizmetler’in geliştirilmesi ve işbu Bildirim’in “Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız” başlığı altında belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için dış kaynak hizmet sağlayıcılarla, reklam, kampanya ve promosyon sağlayan üçüncü taraf firmalarla ve diğer üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Hizmetler’in verilebilmesi için Hizmet’i sağlayacak ilgili Yükleniciler ve Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası için kullanacağı dış kaynak hizmet sağlayıcılarla, reklam ve promosyon sağlayan üçüncü taraf firmalara sadece belirtilen kapsamda, kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılması şartıyla paylaşabilecektir.

Şirket ayrıca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

* Kanunlarda açıkça öngörülmesi, * Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, * Kullanıcı Sözleşmesi de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, * Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, * Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, * Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, * Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirket, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz Hakkında


* Kullanıcı, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; * Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, * Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, * Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, * Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, * Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, * İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, * İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, * İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, * Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini “info@elemanyonlendir.com” yazılı olarak iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kullanıcı, işbu Bildirim’e konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi
Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Kullanıcı’nın Site’den faydalanabilmesi ve Site’ye konu Hizmetler’in sağlanması için işbu Bildirim ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen ve Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Hizmetler’in sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, Kullanıcı Sözleşme’sinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz
Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda, Site üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen,

* kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, * kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve * kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Bildirim ve Kişisel Verilerin korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz."

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

İletişim İzni
Şirket’in Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Bildirim’i kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; Şirket ve tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Kullanıcılar, kişisel verilerinin Şirket tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. Şirket, söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

Bildirim’deki Değişiklikler
Şirket, işbu Bildirim hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Bildirim hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. İşbu Bildirim’de yapılan değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Uyuşmazlık Çözümü
Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Büyükçekmece Mahkemeleri yetkili olacaktır.

MADDE 10 - SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Elemanyonlendir'in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Hizmet alan ve hizmet veren kişiler sözleşmeye aykırı davranması durumunda eleman yönlendir'e maddi ve manevi zararları için tazminat ödemeyi kabul eder. Elemanyonlendir Sözleşmenin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşmeden doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

MADDE 11 – YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Elemanyonlendir tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

İşleyiş hakkında sormak istediğiniz sorularınız varsa, destek hattına yazablir. Yada 0850 302 80 60 no lu telefondan bize ulaşabilirsiniz...